Statistik

Finansinspektionen ansvarar för den officiella statistiken på finansmarknadsområdet. Mycket av den statistik vi samlar in publiceras och distribueras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Grunden för FI:s tillsyn är de finansiella data som företagen är skyldiga att rapportera till oss. Till sin hjälp finns ett internetsystem som gör säker och snabb överföring av data möjlig.

Senast granskad: 2022-01-05