Rättsliga ställningstaganden

Här hittar du alla FI:s publicerade rättsliga ställningstaganden.

För att ge ledning i en rättslig fråga kan Finansinspektionen (FI) besluta ett rättsligt ställningstagande. Ett rättsligt ställningstagande anger hur FI anser att en viss rättsregel ska tillämpas och är styrande för FI:s verksamhet. Genom att ett ställningstagande anger hur FI kommer att tolka och tillämpa en viss rättsregel blir ställningstagandet vägledande för företag under FI:s tillsyn.

De rättsliga ställningstagandena publiceras på FI:s webbplats, där det också finns en förteckning över ställningstagandena. Ett rättsligt ställningstagande gäller till dess FI upphäver det. Ett upphävt ställningstagande tas bort från webbplatsen.

Förteckning över samtliga rättsliga ställningstaganden, både gällande och upphävda
Nummer Titel Beslutsdatum Upphävt datum
2024:1 Belåningsgrad för krediter som lämnats mot säkerhet i bostadsfastighet och ingår i säkerhetsmassan för säkerställda obligationer 2024-02-15
2023:1 Försäkring mot böter och administrativa sanktionsavgifter 2023-06-28
2022:1 Asylsökandes tillgång till finansiella tjänster 2022-12-21
2021:1 Obligationsfinansierad kreditgivning 2021-02-18

Senast granskad: 2024-03-06