Statistik

Finansinspektionen ansvarar för den officiella statistiken på finansmarknadsområdet. Mycket av den statistik vi samlar in publiceras och distribueras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Grunden för FI:s tillsyn är de finansiella data som företagen är skyldiga att rapportera till oss. Till sin hjälp finns ett internetsystem som gör säker och snabb överföring av data möjlig.

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Finansinspektionen är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom finansmarknadsstatistik. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats: www.scb.se/sos 


Senast granskad: 2023-09-20