Trafikljusmodellen och tillsynen av tjänstepensionsverksamhet

2016-12-15 | FI-forum

FI-forum om det fortsatta arbetet med trafikljusmodellen och tillsynen av tjänstepensionsverksamhet mot bakgrund av det förslag till ny utformning av modellen som varit på remiss till berörda parter.

Trafikljuset och tillsynen av tjänstepensionsverksamhet

 

Under seminariet redogjordes bland annat för:

  • det övergripande utfallet av testrapporteringen till FI
  • de huvudsakliga synpunkter som remissinstanserna har lämnat på FI:s förslag
  • hur FI avser att hantera synpunkterna.

 

Laddar sidan