FI-forum: översyn och utvärdering av banker

2017-12-11 | FI-forum Bank

FI:s tillsyn över banker sker bland annat genom översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Utfallet av denna bedömning ligger till grund för FI:s ställningstagande om de enskilda bankernas kapitalbehov, likviditetssituation och riskhantering.

Översyns- och utvärderingsprocessen är en central del av FI:s tillsyn och på detta forum informerade vi närmare om FI:s arbetssätt. 

Agendan innehöll bland annat följande:

  • information om FI:s arbetssätt vid genomförande av ÖUP
  • FI:s bedömning av kapitalbehov inom pelare 2
  • FI:s bedömning av likviditetssituationen.