FI-forum: nya regler för betaltjänster

2018-06-08 | PSD 2 Fintech FI-forum Bank

Den 1 maj 2018 trädde de nya föreskrifterna kopplade till det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2) i kraft. FI arrangerade ett FI-forum för att informera om de nya reglerna.

Seminariet behandlade bland annat:

  • rapporteringskraven i praktiken
  • tredjepartsleverantörer – rättigheter och skyldigheter
  • krav på hantering av operativa risker och säkerhetsrisker
  • relaterade internationella regelverk.

Seminariet riktade sig främst till företag som tillhandahåller betaltjänster.

 

Nya regler för betaltjänster

Läs mer