FI-analys 20: Tilläggslånen minskar efter amorteringskrav

Hushållens benägenhet att använda bolån för andra ändamål än bostadsköp har minskat till följd av amorteringskraven.

Tilläggslån på befintliga bolån utgör en stor del av de nya bolån som tas i Sverige. Amorteringskraven har minskat hushållens efterfrågan på sådana tilläggslån. Tydligast är dämpningen till följd av FI:s första amorteringskrav som började gälla 2016. Färre hushåll med stora befintliga bolån tar tilläggslån och de som tar tilläggslån lånar mindre efter kravet. Detta krav har dämpat den totala nyutlåningen för tilläggslån med drygt 9 procent.

Ett högt kreditutbud, en lång period av låga räntor och stigande bostadspriser har inneburit att hushållens förutsättningar för att utöka sina befintliga bolån varit goda. Omfattande belåning av befintliga bostäder kan innebära makroekonomiska risker. Att amorteringskraven har minskat efterfrågan på tilläggslån gör att andelen bolånetagare med stora skulder är lägre. Detta talar för att färre hushåll använder bolån för att finansiera annat än bostadsköp.