FI-analys nr 34: Tillfälligt amorteringsundantag fick nya bolånetagare att låna mer

Det tillfälliga amorteringsundantaget har fått nya bolånetagare att låna nästan 4 procent mer och köpa drygt 1 procent dyrare bostäder. Det visar en ny FI-analys.

Att lånen ökade mer än priserna talar för att nya bolånetagare använde undantagen till annat än att köpa dyrare bostäder – som att finansiera en större del av bostaden med lån, spara, konsumera eller renovera.

I april 2020 gav FI bankerna möjlighet att ge alla bolånetagare ett tillfälligt undantag från amorteringskraven. Undantaget har gett bolånetagare möjlighet att pausa amorteringar till och med den 31 augusti 2021. Syftet var att ge större ekonomiskt handlingsutrymme för bolånetagare under krisen. Det är främst nya bolånetagare som lånar mycket, och därför amorterar mycket, som har valt att använda undantaget.