Resultat

2024

Yimyame Consulting AB får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

2024-03-22 | Sanktioner

Yimyame Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 290 000 kr för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i TopRight Nordic Aktiebolag (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Fleming Properties

AA har handlat med aktier i bolaget Fleming Properties på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Rizzo Group

2024-02-26 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att innehav av aktier och röster i Rizzo Group överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Cyxone AB

AA har handlat med aktier i bolaget Cyxone AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Thinc Collective

AA har handlat med aktier i bolaget Thinc Collective på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Flexion Mobile Plc

AA har handlat med aktier i bolaget Flexion Mobile Plc på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Flexion Mobile Plc

AA har handlat med aktier i bolaget Flexion Mobile Plc på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

2024-02-02 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Björn Borg AB till Finansinspektionen samt för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i Björn Borg AB under 30 dagar före det att bolaget offentliggjort sin delårsrapportför perioden januari−juni 2022.

FI ger Finans 24/7 Sverige en varning

2024-01-31 | Nyheter Sanktioner Bank

FI varnar Finans 24/7 Sverige för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Spherio Group

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.