Resultat

2024

FI återkallar tillståndet för Finans 24/7

2024-07-18 | Sanktioner

Finansinspektionen återkallar Finans 24/7 Sverige AB:s tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

2024-07-16 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 1 080 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic Aktiebolag (publ), Hubbster Group AB (publ) och Creturner Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen. AA ska också betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor för överträdelser av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i Hubbster Group AB (publ) och Creturner Group AB (publ) under 30 dagar före det att respektive bolag offentliggjort sin halvårsrapport för perioden januari–juni 2023.

Luzlumos Intressenter AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2024-07-16 | Sanktioner

Luzlumos Intressenter AB ska betala en sanktionsavgift på 800 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic Aktiebolag (publ), Hubbster Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Creturner Group AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2024-07-16 | Sanktioner

Creturner Group AB ska betala en sanktionsavgift på 1 300 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic Aktiebolag (publ) och Hubbster Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Dage Invest AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2024-07-16 | Sanktioner

Dage Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 4 200 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic Aktiebolag (publ), Hubbster Group AB (publ) och Creturner Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Maida Vale Capital får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2024-07-02 | Sanktioner

Maida Vale Capital AB ska betala en sanktionsavgift på 560 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Peptonic Medical AB inom föreskriven tid till Finansinspektionen

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

2024-07-01 | Sanktioner

AA ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Peptonic Medical AB under 30 dagar före det att bolaget offentliggjorde sin delårsrapport för perioden juli– september 2023.

Fysisk person får särskild avgift för uteblivna anmälningar av korta nettopositioner

2024-06-20 | Sanktioner

AA ska betala en särskild avgift med 1 250 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att hans korta nettoposition i aktier i Clinical Laserthermia Systems AB vid fem tillfällen har uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Lundin Gold Inc.

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift

2024-06-19 | Sanktioner Marknad

Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk.