Ansök om godkännande

Här finns information om ansökningsförfarandet och avgift vid ansökan om godkännande av erbjudandehandling.

Ansökan

Ansökan om godkännande av erbjudandehandling och tillägg till erbjudandehandling görs via Prospektwebben. Alla användare som ska skicka in en ansökan om godkännande behöver registrera sig för att skapa ett användarkonto. För mer information och vid eventuella frågor om behörighet och tillgång till Prospektwebben, gå till Rapporteringscentralen.

Avgifter

Avgiften för godkännande och registrering av erbjudandehandling är 23 800 kronor. Avgiften för tillägg till erbjudandehandlingar 7 000 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom tio arbetsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling inkommit för godkännande. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Till ansökan ska bifogas

  • Erbjudandehandling.
  • Komplett ifylld avprickningslista för informationskrav enligt 2 a kap. 2 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Senast granskad: 2024-07-01