Så söker du jobb hos oss

Lämna ansökan elektroniskt

För att söka ett ledigt jobb hos oss, klicka på knappen Ansök som finns längst ner i alla våra jobbannonser. Du ska bifoga ditt CV och ett personligt brev. Alla ansökningar görs elektroniskt.

Du kan lämna in din ansökan ända fram till klockan 24.00 sista ansökningsdagen. Därefter stängs annonsen och försvinner från listan med lediga jobb.

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl på att vi mottagit den.

Urval och intervjuer

När ansökningstiden har gått ut sker urval.

Om du tillhör dem som bäst uppfyller kraven kallas du till ett personligt möte för en första intervju.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen blir du kallad till ytterligare en intervju. I samband med denna intervju är det också vanligt att du får göra arbetspsykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen.

Slutligen tar vi kontakt med dina referenser, minst två, där båda haft en arbetsledande ställning.

Återkoppling

När vi tillsatt ett jobb hör vi av oss till alla som sökt. Om du varit här på intervju kontaktar vi dig personligen, annars får du ett meddelande via mejl om att vi avslutat rekryteringen och anställt en annan sökande. En rekrytering tar normalt mellan en till tre månader.

Mångfald och likabehandling

FI rekryterar medarbetare oberoende av etnisk eller religiös tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En mångfald av kompetenser och bakgrunder är viktiga för att lösa vårt komplexa uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare, bedriva en effektiv och kommunikativ tillsyn samt använda smarta arbetssätt.

FI ska vara en inkluderande arbetsgivare där alla kan vara sig själva och behandlas med respekt. Vi är måna om att tillvarata allas potential och erbjuda en trygg arbetsmiljö samt ett hållbart arbetsliv.

Det är viktigt för oss att främja mångfald och integrera perspektivet lika rättigheter och möjligheter i vårt dagliga arbete, såväl vid rekrytering som i arbetet med att behålla, tillvarata och utveckla befintlig personal.

Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Kontakta oss

Vår Hr-avdelning hjälper dig gärna om du har frågor. Mejla hr@fi.se.
Våra fackliga företrädare når du på st@fi.se och saco@fi.se.


Senast granskad: 2023-12-14