Styrning och verksamhetsstöd

Verksamhetsområdet ansvarar för:

  • samordning av verksamhetsplanering och uppföljning
  • ekonomi
  • myndighetens arbete med kompetensförsörjning
  • diarium/registratur
  • finansiell data från företag under tillsyn
  • säkerhetsfrågor och beredskap för konventionella kriser


Kati Hedberg
 är t f verksamhetsområdeschef för Styrning och verksamhetsstöd.

Senast granskad: 2022-01-05
Laddar sidan