Styrning och verksamhetsstöd

Verksamhetsområdet ansvarar för:

  • samordning av verksamhetsplanering och uppföljning
  • kommunikation
  • hr 
  • ekonomi
  • myndighetens arbete med kompetensförsörjning
  • diarium/registratur
  • finansiell data från företag under tillsyn
  • säkerhetsfrågor och beredskap för konventionella kriser


Jacob Henriksson
 är verksamhetsområdeschef för Styrning och verksamhetsstöd.


Senast granskad: 2023-10-02