Ledningsgrupp

FI:s ledningsgrupp består av vikarierande generaldirektör, rådgivare, stabschefer och verksamhetsområdeschefer.

Daniel Barr,
generaldirektör

Malin Alpen,
chef Betalningar

Henrik Braconier,
chef Bank
 
 
Mats Eklund,
chef It

Jacob Henriksson,
chef Styrning och verksamhetsstöd

Per Nordkvist,
chef Marknader
Åsa Larson,
chef Försäkring

Eric Leijonram,
chefsjurist, chef för
staben Juridik
Thomas Nielsen,
tf chefsekonom, chef för staben Ekonomisk analys 


Therese Östling Waller,
hr-chef

Therese Östling Waller,
Hr-chef

Senast granskad: 2024-02-16