Ekonomisk analys

Staben Ekonomisk analys ansvarar för:

  • att analysera det finansiella systemets sårbarheter och motståndskraft mot olika typer av störningar och att tillsammans med tillsynsområdena ta fram förslag på åtgärder som kan stärka den finansiella stabiliteten
  • att analysera de makrofinansiella riskerna kopplade till skuldsättning i den icke-finansiella sektorn och ta fram förslag på riktade åtgärder för att minska dessa risker
  • att samordna FI:s arbete i internationella arbetsgrupper
  • Bolånerapport, Stabilitetsrapport och rapportserien FI-analys.

Jon Thor Sturluson är chefsekonom och chef för staben Ekonomisk analys.


Senast granskad: 2024-06-24