Försäkring

Verksamhetsområdet ansvarar för:
  • tillsyn av försäkringsföretag och viss tillsyn över pensionsstiftelser
  • tillsyn av konsumentskyddsfrågor inom försäkringsområdet
  • tillståndsärenden
  • regelgivning och sanktionsprövningar
  • redovisningsfrågor
  • regelverksutveckling inom försäkringsområdet, nationellt och internationellt.

Åsa Larson är verksamhetsområdeschef  för Försäkring.


Senast granskad: 2022-01-05