Internrevision

FI:s internrevision ansvarar för att granska och lämna förslag till förbättringar av verksamhetens riskhantering, interna styrning och kontroll.

Arbetet utförs på uppdrag av styrelsen, som beslutar om en årlig revisionsplan. Revisionen bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen och standarder upprättade av The Institute of Internal Auditors, IIA.

Anki Storkaas är chef för internrevision.


Senast granskad: 2022-01-05