Betalningar

Verksamhetsområdet ansvarar för:

  • tillsyn av clearingorganisationer för betalningar, betaltjänstleverantörer, finansiella institut och utgivare av elektroniska pengar
  • tillsyn över betalningsrisker och it-risker
  • säkerhetsskydd och försvarsberedskap
  • penningtvättfrågor
  • tillsyn av konsumentskyddsfrågor inom betalområdet
  • tillståndsärenden
  • regelgivning och sanktionsprövningar
  • regelverksutveckling inom betalområdet, nationellt och internationellt
  • rapportering enligt andra betaltjänstdirektivet och betalkontodirektivet.

Malin Alpen är verksamhetsområdeschef Betalningar.


Senast granskad: 2023-04-18