Styrelse

FI leds av en styrelse med ansvar för myndighetens verksamhet. Styrelsen beslutar i principiella frågor och i frågor som i övrigt är av större vikt, exempelvis nya regler, sanktioner och planering av FI:s verksamhet.

Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Finansinspektionens styrelse består av:

  • Sven-Erik Österberg, ordförande
  • Maria Bredberg Pettersson, vice ordförande, generaldirektör för Fortifikationsverket
  • Camilla Asp, överdirektör i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  • Daniel Barr, generaldirektör för FI
  • Cecilia Renfors, justitieråd
  • Anna Seim, professor i nationalekonomi
  • Charlotte Zackari f.d. chefsjurist Tullverket 

Senast granskad: 2024-02-20