Publicerat

Här har vi samlat FI:s externa material som till exempel nyheter, rapporter, analyser, remissvar och sanktioner. Alla planerade publiceringar av rapporter och statistik med datum och klockslag framgår av vår kalender.

FI publicerar årets första bankbarometer

Publicerad 2024-04-17

De svenska bankernas lönsamhet var fortsatt hög under det andra halvåret 2023, även om den avtog något under det fjärde kvartalet 2023. Bankernas…

Remissvar: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Publicerad 2024-04-15

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte…

Remissvar: Justeringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Publicerad 2024-04-15

FI har, utifrån de utgångspunkter vi har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Fyra anledningar till att inte köpa krypto

Publicerad 2024-04-15

Just nu rapporteras det mycket om kryptotillgångar i media och olika investeringstips delas i sociala medier. Trots att regleringar för…