FI-forum: Nya värdepappersföreskrifter

Den 3 januari 2018 börjar Finansinspektionens nya värdepappersföreskrifter (FFFS 2017:2) att gälla. FI arrangerade därför detta forum för att informera om föreskrifterna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Under seminariet togs bland annat följande upp:

  • kunskap och kompetens
  • produktstyrningskrav
  • skydd av kunders tillgångar
  • tredjepartsersättningar.

Seminariet syftade till att sprida Finansinspektionens tolkning av det nya regelverket.