Finansiering av terrorism

FI-forum som Finansinspektionen arrangerade tillsammans med Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats). På forumet presenterade Cats en rapport som tagits fram på uppdrag av FI.

Rapportens fokus ligger på finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013 och 2016.

Presentationen beskrev bland annat:

  • Resandeproblematiken där ett mycket högt antal svenska medborgare anslutit sig till IS och andra terrororganisationer.
  • Svenska resande stridande och finansiella aktiviteter – vilka finansiella spår lämnar de?

                - Utnyttjande av det statliga bidragssystemet.

                - Insamlingsverksamhet, donationer och lån.

  • Jämförelser med danska utländska stridande till Syrien och hur de finanserar sig.

Seminariet riktade sig främst till företag under FI:s tillsyn.

Rapporten 

Rapporten finns att tillgå på följande sida på FI:s webbplats: Finansiering av terrorism

Där finns också länkar till en rapport på samma tema från förra året och det FI-forum som hölls då.