Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifid 2/Mifir)

2017-05-16 | FI-forum Mifid Marknad

I januari 2018 träder EU-regelverket för värdepappersmarknaden (Mifid 2/Mifir) i kraft. Då kommer nya krav ställas inom ett stort antal områden som berör handel på värdepappersmarknaden. FI bjuder därför in till ett FI-forum kring hur marknadsplatser, värdepappersinstitut och andra företag kan komma att påverkas av det nya regelverket samt hur FI och den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) arbetar framöver.

 

Vi tar upp följande:

  • nya regler per den 3 januari 2018
  • förhållandet och skyldigheter mellan berörda företag, FI och Esma
  • behov av förändrade eller nya tillstånd – FI:s ansökningsprocesser
  • hur handeln påverkas – nya transparenskrav och möjlighet till undantag
  • hantering av positionslimiter och rapportering av positioner i råvaruderivat.

Forumet riktar sig främst till de företag som bedriver handel i finansiella instrument som omfattas av Mifir/Mifid 2. Forumet kommer främst fokusera på nya regler för de finansiella marknaderna och inte beröra konsumentfrågor, t ex rådgivning. Max två deltagare per företag.