FI-forum: EBA:s stresstest 2018

2018-11-15 | EBA FI-forum Bank

Europeiska bankmyndigheten (EBA) genomförde under 2018 ett stresstest av den europeiska bankmarknaden för att bedöma bankernas motståndskraft mot en makroekonomisk påfrestning. Ett stresstest är en relativ komplex övning. Därför anordnade vi ett FI-forum på detta tema med fokus på resultaten.

Vid FI-forumet togs följande upp:

  • Vad är syftet med stresstester?
  • Vilka olika typer av stresstester finns det?
  • Hur gör FI stresstester?
  • EBA:s stresstest 2018