FI-forum: Nya föreskrifter om försäkringsdistribution

Den 1 oktober 2018 träder en ny lag om försäkringsdistribution i kraft. Samtidigt börjar FI:s nya föreskrifter om försäkringsdistribution att gälla. FI höll därför ett FI-forum för att informera om de nya föreskrifterna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Forumet behandlade bland annat följande områden i föreskrifterna:

  • kunskap och kompetens
  • insikt och erfarenhet för ledningspersoner
  • ersättningssystem
  • information till kund
  • dokumentation.

Forumet riktade sig till de företag och verksamhetsutövare som omfattas av föreskrifterna.

Läs mer: