Resultat

2024

Tre nya interimistiskta beslut om frysning av tillgångar

FI har fattat tre interimistiska beslut om att frysa tillgångar baserat på beslut om ekonomiska sanktioner som fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.

Tre saker att tänka på inför din utlandsresa

Just nu planerar många svenskar sin sommarsemester. Om du ska resa utomlands kan många frågor bli aktuella; ska du teckna en reseförsäkring, borde du växla pengar innan resan och hur ska pengarna räcka? FI har tagit fram tre tips som är bra att tänka på inför en utlandsresa.

Analys av livförsäkringsföretagens dödlighetsantaganden

2024-05-22 | Rapporter Försäkring

Försäkringsbolag måste kunna finansiera sina försäkringsåtaganden. Det gäller också försäkringsbolag som ger ut liv- och pensionsförsäkringar. I en analys FI har gjort kan vi se att livförsäkringsbolagen har förbättrat sina antaganden för hur framtida åtaganden ska beräknas.

FI kartlägger intressekonflikter vid förmedling av sparförsäkringar

Finansinspektionen genomför en fördjupad analys om ersättningar, provisioner och intressekonflikter för försäkringsförmedlare som distribuerar sparförsäkringar.

FI kartlägger ersättningar, provisioner och intressekonflikter

Finansinspektionen ska genomföra en fördjupad analys om hur ersättningar från produktbolag, försäkringsföretag och den egna koncernen fördelas i förhållande till den rådgivning som lämnas till kund, samt hur fördelningen ser ut mellan olika produktbolag. Dessutom inhämtar FI uppgifter om ersättningar till anställda försäkringsförmedlare för att ge en bättre bild av drivkrafterna bakom distributionen.

FI följer uppdaterade riktlinjer om riskbaserad tillsyn

2024-05-14 | Betalningar Fintech EBA

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ny rapport följer upp genomslaget för IFRS 17

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat en rapport som analyserar hur försäkringsföretag i EU genomfört den nya redovisningsstandarden för försäkringar, IFRS 17.

Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte bedömningen i promemorian att effekten på kostnaderna för Finansinspektionen till följd av Dora-förordningen är begränsade, utan anser tvärtom att de är omfattande.

Dora-övning om rapportering av informationsregister

2024-04-12 | Dora Betalningar Nyheter

De europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn har meddelat att de kommer att genomföra ett test kring rapportering av informationsregister enligt Dora-förordningen med start i maj i år.