FI-forum: Nya föreskrifter om kreditriskhantering

2018-11-21 | FI-forum Marknad Bank

Den 1 mars 2019 börjar FI:s nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag att gälla. FI bjöd därför in till ett FI-forum för att informera om de nya föreskrifterna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Forumet behandlade bland annat följande:

  • hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker,
  • hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut,
  • hur företag ska hantera krediter till en jävskrets, och
  • de befintliga och kommande EBA-riktlinjerna som berör kreditrisk.