FI-forum: Översyn och utvärdering av banker

2018-12-11 | FI-forum Bank

FI följde upp föregående års FI- forum av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Årets forum var en fördjupning där vi tog upp hur vi bedömer likviditetsrisk respektive intern styrning och kontroll inom ramen för ÖUP.

Agendan innehöll bland annat följande:

  • information om hur FI arbetar med ÖUP
  • FI:s bedömning av likviditetsrisk
  • FI:s bedömning av intern styrning och kontroll.

Läs mer: