FI-forum: Värdering av försäkringstekniska avsättningar

2018-11-28 | FI-forum Försäkring

De svenska liv- och skadeförsäkringsföretagen rapporterar varje kvartal in sina försäkringstekniska avsättningar till FI. FI bjöd in till ett FI-forum för att informera om den granskning som FI utför och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Forumet behandlade bland annat följande:

  • Vad gör FI med de rapporter som företagen skickar in?
  • Vem tittar på rapporterna?
  • Vad ser FI i granskningen av Solvens 2-rapporteringen?
  • Vad ser FI i granskningen av den kompletterande nationella rapporteringen?

Läs mer: