FI-forum: Återhämtningsplaner, lärdomar och praxis

2019-06-12 | FI-forum Stabilitet Bank

FI har sedan 2016 granskat bankernas återhämtningsplaner. I dag har tillämpningen av reglerna för återhämtningsplanerna mognat och bankernas återhämtningsplaner förbättras kontinuerligt. FI anordnade detta forum för att sprida information om etablerad praxis och lärdomar från arbetet med granskningen av återhämtningsplanerna.

På detta FI-forum presenterade FI etablerad praxis och lärdomar från arbetet med granskningen av bankernas återhämtningsplanerna. På forumet deltog Europeiska centralbanken (ECB) och Riksgälden. ECB presenterade sin rapport från 2018 "Lessons learned from three successive cycles of recovery plan assessments". ECB:s del finns inte med i det filmande materialet, men du kan se deras presentation i filen nedan med samtliga presentationer.

Läs mer