FI-forum: Egen risk- och solvensbedömning (Orsa)

2019-05-21 | FI-forum Försäkring

FI har genomfört en fördjupad analys i form av en kartläggning av försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar (Orsa). Resultatet av kartläggningen presenteras i tillsynsrapporten ”Försäkringsföretagens egna risk-och solvensbedömningar”.

På detta FI-forum presenterade vi resultatet av kartläggningen, våra iakttagelser från granskningar av företagens Orsa-rapporter och vår bedömning av företagens arbete med Orsa.

Läs mer