FI-forum: Undantag från beredskapsmekanism (PSD 2)

2019-02-28 | PSD 2 Fintech FI-forum Bank

Det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2) medför krav på att kontoförvaltande betaltjänstleverantörer låter tredjepartsleverantörer få tillgång till betaltjänstanvändares betalkonton – om dessa finns tillgängliga online – för att tillhandahålla betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

De kontoförvaltande betaltjänstleverantörer som tillhandahåller ett särskilt gränssnitt för tredjepartsleverantörer ska även upprätta en beredskapsmekanism som gör det möjligt att få tillgång till betaltjänstanvändares betalkonton om gränssnittet slutar att fungera.
Kontoförvaltande betaltjänstleverantörer kan ansöka om undantag från kravet på beredskapsmekanism hos FI från och med den 14 mars 2019.

På forumet togs bland annat upp:

  • hur en ansökan om undantag går till
  • hur FI:s handläggningsprocess ser ut
  • vilka villkor som måste vara uppfyllda för att FI ska kunna bevilja undantag
  • hur FI samråder med Europeiska bankmyndigheten (EBA) och andra tillsynsmyndigheter.

Forumet riktade sig till de kontoförvaltande betaltjänstleverantörer som omfattas av kravet på beredskapsmekanism.

Läs mer: