EU-förslag om ansvarsförsäkring

2016-10-06 | Regler EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat förslag till riktlinjer om ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

Synpunkter på förslaget lämnas till Eba senast den 30 november 2016.

Laddar sidan