Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten 2018

Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstestet av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2018.

De detaljerade metodvalen och kalibreringen av riskparametrarna har inte ändrats jämfört med ÖUP 2017.

FI:s beräkningar visar att de största bankerna och kreditmarknadsbolagen bedöms visa stor motståndskraft mot en svårartad finansiell störning. Kapitalkonserveringsbufferten täcker i de flesta fall kapitalbehovet.

I denna promemoria analyseras också utfallet för de svenska storbankerna i relation till utfallet i EBA:s stresstest 2018.

Laddar sidan