EBA ändrar tidplan för genomförandet av nya krav för interna modeller

2019-07-09 | Bolån Nyheter Basel Bank

Banker och myndigheter kommer att få längre tid på sig att genomföra nya krav för interna modeller (IRK). Det meddelar Europeiska bankmyndigheten (EBA) i ett pressmeddelande den 9 juli 2019. Skälet är att vissa riktlinjer och tekniska standarder från EBA blivit försenade.

Med tanke på att vissa nya riktlinjer och regulatoriska tekniska standarder blivit klara senare än tänkt behöver den ursprungliga tidplanen för genomförande av de nya kraven för interna modeller i vissa fall också senareläggas.

I en promemoria sammanfattar FI de ändringar av tidsplanen som beslutats av EBA. Promemorian beskriver även vad konsekvenserna blir för svenska banker om tidsplanen inte hålls. FI förtydligar också att ändringarna i tidsplanen inte gäller för IRK-metoder där FI eller bankerna redan identifierat bristande efterlevnad av nuvarande krav.

Laddar sidan