EBA redovisar EU-bankers kapital och exponeringar

2019-12-17 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat uppgifter om bland annat exponeringar och kapitalsituation hos europeiska banker.

Publiceringen är en del av myndighetens så kallade genomlysningsövning (transparency exercise). Syftet är att stärka marknadsdisciplinen och öka förståelsen för banksektorn i EU genom att samla in och offentliggöra den här typen av fakta. Den publicerade informationen baseras på uppgifter som bankerna har rapporterat in till sina tillsynsmyndigheter som del av den EU-gemensamma rapportering som infördes av EBA 2014.

131 banker i 27 europeiska länder ingår i övningen. Från Sverige deltog Handelsbanken, Kommuninvest, Länsförsäkringar Bank, SBAB, SEB och Swedbank. Informationen publiceras på EBA:s webbplats.

Laddar sidan