Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 5 juni

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 5 juni.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget, behovet av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.