Bedragare luras med falska investeringssajter

Under årets andra kvartal ser FI att tillvägagångsättet för många bedrägerier blir alltmer avancerat. Bedragare bygger upp trovärdiga investeringssajter där konsumenten erbjuds följa utvecklingen på sina påstådda investeringar.

Bedragare lockar konsumenten att investera i välkända och okända företag samt olika kryptovalutor och har till synes trovärdiga investeringssajter som liknar etablerade värdepappersbolags sajter. Konsumenten erbjuds egna konton på sajten för att följa utvecklingen på sina investeringar. Investeringarna finns i själva verket inte men den falska investeringssajten visar på en positiv utveckling där konsumenten uppmuntras till att fortsätta öka sina investeringar.

– Genom att låta konsumenten tro att investeringarna växer kan bedragaren fortsätta locka konsumenten att investera mer. I själva verket är det enbart en falsk utveckling över investeringar som inte finns, säger Lars Malmström, chef för konsumentavdelningen på FI.

Under andra kvartalet i år ser FI att antalet investeringsbedrägerier legat på en fortsatt hög nivå. Vi ser också att tillvägagångsättet för många investeringsbedrägerier blir alltmer sofistikerat.

– Kontrollera alltid att företaget har tillstånd från FI och undvik företag på vår varningslista, oavsett hur seriöst det ser ut. Bedragarna ändrar sina tillvägagångssätt och metoder ständigt för att verka mer trovärdiga, säger Lars Malmström.

Låt inte bedragaren hjälpa dig att fjärrstyra din dator

FI vill återigen varna för personer som erbjuder att göra bankaffärer från din bank och dina konton genom att fjärrstyra din dator. Släpper du in bedragaren kan hen antingen föra över pengar eller ta nya lån i ditt namn. Under det senaste kvartalet har vi sett att personer har förlorat tiotals miljoner kronor genom att bedragaren fjärrstyrt datorn.

Dom från Högsta domstolen stärker konsumentskyddet

FI vill uppmärksamma att det nyligen kom en dom från Högsta domstolen (HD) som säger att en konsument som lurats att lämna ut sina koder till en bedragare inte ska hållas skyldiga för hela beloppet för obehöriga uttag. Därmed är det rimligt att tro att många konsumenter som utsätts för detta i framtiden kommer att bedömas ha ett begränsat ansvar och enbart behöva stå för upp till 12 000 kronor, medan banken behöver betala tillbaka resten av pengarna.

Laddar sidan