Bedragarnas nya lockbete: små uttag av påhittad vinst

Bedragare gör allt för att deras erbjudande ska verka trovärdigt. Konsumenter som lurats att investera i olika bedrägerier kan ibland få ta ut lite av sin påhittade vinst i ett tidigt skede. Allt för att skapa större förtroende och i slutändan leda till att konsumenterna luras på större belopp. Det har vi sett flera exempel på under tredje kvartalet i år.

Det har fortsatt varit många frågor om investeringsbedrägerier under tredje kvartalet. Och bedragarna fortsätter att utveckla nya metoder. FI har fått kännedom om flera exempel där konsumenter, som investerat i falska upplägg, tillåtits att göra ett eller ett par mindre uttag av pengar i ett relativt tidigt skede av bedrägeriet. Målet är att få den drabbade konsumenten att känna förtroende för tjänsten och vilja investera mer.

– Bedragarna blir alltmer raffinerade i sitt tillvägagångssätt. Att det går att ta ut pengar är ytterligare ett bevis på hur kalkylerande bedragare är för att på sikt kunna lura konsumenter på ännu mer pengar säger Mikael Sandahl, finansinspektör på FI.

Stort utbud av nya falska företag och hemsidor

Flera av de webbplatser och företag som FI fått kännedom om under kvartalet är nästan helt nya och har registrerats någon gång i år. Den snabba och stora omsättningen på fasader kan ses som ett resultat av olika myndigheters arbete med att varna och flagga för pågående bedrägerier. Men utvecklingen visar också svårigheterna att stoppa bedrägerier i tid. Omsättningen av webbplatser innebär att bedragare ofta hinner utföra ett stort antal bedrägerier innan det falska företaget hamnar på en varningslista. Det sätter ljuset på hur viktigt det är att alltid undersöka om de påstådda företagen har tillstånd för sin verksamhet. Och att överlag vara skeptisk till alla okända företag som kontaktar en.

– Bedragarna vill ofta att investeringen sker snabbt men det är aldrig så bråttom att man inte hinner kontrollera att företaget har tillstånd från FI eller finns i vår varningslista. Sen är det en bra regel att aldrig göra affärer med okända företag. Om inte du eller någon du litar på känner igen företaget ska du inte låta dem hantera dina pengar säger Mikael Sandahl.

Se även upp för falska myndigheter

Under kvartalet har vi även gått ut med ett antal varningar för bedrägerier som vi vill lyfta igen. Att uppge kända adresser, som i centrala Stockholm eller på någon känd gata i Londons finanskvarter, är ett vanligt knep som bedragare använder för att skapa en trovärdig fasad.

Andra går längre och skapar falska webbplatser på nätet som påstås tillhöra en myndighet som ger det påhittade företaget tillstånd. När bedragaren sedan hänvisar till att de har tillstånd kan man gå till denna påhittade myndighetssida och söka fram företaget.

Exempel på detta är varningen för Office for Financial Inspection som vi publicerade under september månad.

Laddar sidan