Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Onsdagen den 26 januari träffar finansmarknadsminister Max Elger Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Finansmarknadsminister Max Elger har kallat rådet mot bakgrund av den senaste tidens händelseutveckling. Det är framför allt två faktorer som föranleder ett extrainsatt möte. Det gäller främst det spända säkerhetsläget i Europa och risken för effekter på de finansiella marknadernas funktionssätt, men också en mycket kraftig ökning av antalet covidsmittade och risken för en eventuell påverkan på de grundläggande infrastrukturtjänster som de finansiella marknaderna tillhandahåller. De finansiella marknaderna fungerar väl, men det finns ett allmänt behov av att diskutera de risker som kan uppstå.

Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.