FI får nya cyberuppdrag av regeringen

FI får två nya uppdrag att stärka finansiella företags digitala motståndskraft. Uppdragen är en del i ett nytt cybersäkerhetspaket som regeringen presenterade i dag.

FI har på uppdrag av regeringen redan tidigare i år föreslagit ett antal åtgärder för att öka motståndskraften mot cyberattacker i den finansiella sektorn. Förslagen presenterades i en rapport i början på maj. I dag presenterades två ytterligare uppdrag av regeringen.

Vi ska stärka kontrollen över de finansiella företagens utlagda verksamhet. I detta uppdrag ingår att ta fram en handlingsplan samt att göra en analys av nödvändiga regeländringar för att uppnå en bättre kontroll och att lämna förslag på sådana författningsändringar.

Vi ska även delredovisa hur tillsynen av finansiella företags cyberrisker har stärkts hittills under 2022.