Finansiella stabilitetsrådet träffas 1 juni

Onsdagen den 1 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Rådet ska diskutera det allmänna stabilitetsläget inklusive säkerhetsläget i Europa och risken för effekter på de finansiella marknadernas funktionssätt. Rådet ska även diskutera myndighetsgemensamt samarbete i cybersäkerhetsfrågor, samt behov av analyser och eventuella åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten.

Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.