Fler varningar för bedrägerier 2021

Antalet varningar för bedrägerier ökade förra året. Och sätten som bedragare försöker att lura till sig pengar på är många och allt mer raffinerade. Det visar FI:s sammanställning av arbetet mot investeringsbedrägerier för 2021.

Varje år drabbas tusentals konsumenter av olika investeringsbedrägerier. Bedragare som lurar konsumenter gömmer sig normalt bakom en fasad som de vill ska se trovärdig ut. Under förra året såg vi att bedrägerierna ökade. Under 2021 varnade vi för 2 759 företag och webbplatser, alltså företag som erbjuder eller påstår sig erbjuda finansiella tjänster till konsumenter utan att ha nödvändiga tillstånd. Det är en ökning på drygt 30 procent från året innan. Även andra aktörer, som polisen och Stöldskyddsföreningen, har noterat en liknande trend. Under 2021 fick vi också information om många fall där konsumenter på olika sätt förlorat stora summor pengar till olika bedragare.

– Att bedrägerierna verkar öka är ett stort problem som orsakar många konsumenter både lidande och ekonomisk skada säger Mikael Sandahl, finansinspektör på FI. Samtidigt vet vi att mörkertalet är stort och erfarenheten visar att många fler far illa än de som rapporterar eller anmäler till myndigheterna.

För att förebygga att konsumenter far illa informerar vi löpande om olika aktuella investeringsbedrägerier och saker att tänka på för att undvika att bli drabbad. Vi har sett ett antal fenomen och varningssignaler som vi vill göra konsumenter uppmärksamma på.

– Bedragarna kan vara väldigt övertygande och är ofta skickliga på att manipulera personer, säger Mikael Sandahl. Det kan vara svårt att förstå att det är ett bedrägeri, men förhoppningen är att våra varningar och tips ska få fler att vara mer försiktiga och lyckas undvika att bli lurade.

Många drabbas flera gånger

I början på året uppmärksammade vi risken att konsumenter drabbas flera gånger i investeringsbedrägerier. Har man en gång blivit utsatt för ett investeringsbedrägeri är risken stor att bedragarna försöker igen och under året har vi sett att detta tyvärr drabbat många svenska konsumenter. Har man utsatts för ett bedrägeri är det därför viktigt att vara vaksam på alla som hör av sig och erbjuder hjälp med att få tillbaka förlorade pengar från tidigare bedrägerier.

Många bedragare lockar med bitcoin

Under året steg kursen på bitcoin till nya rekordnivåer. Det har bedragare försökt utnyttja genom att ringa till konsumenter och tala om bortglömda investeringar i bitcoin. Den stora uppgången för bitcoin-kursen gör att bedragare kunnat säga att en ganska liten investering nu vuxit till ett mångdubbelt belopp.

Många hotas av bedragarna

Bedragarna är ofta vänliga i början men vi har fått rapporter om att många uttryckt sig hotfullt när konsumenter velat dra sig ut. Det kan vara olika typer av hot som att konsumenten kommer hamna på en svart lista hos alla banker om de inte fortsätter investera eller att det finns en skuld som kommer gå till inkasso och kronofogden. Alltså olika former av hot om påstådda konsekvenser som skulle försätta konsumenten i en ännu svårare sits än den de redan är i, och som gör det svårare att dra sig ur en investering.

Många kontaktas på sociala medier

Många uppger till oss att de blivit kontaktade via sociala medier med olika former av finansiella erbjudanden. Det börjar normalt som en vänskaplig relation, men kommer vid något tillfälle bli en fråga om pengar kan överföras. Ibland har det varit ett tips om en placering man ska få hjälp med. Det finns även pyramidspelsliknande erbjudanden där en del av erbjudandet är att man får ännu bättre avkastning om man även värvar andra att delta i erbjudandet.

Många bedragare visar upp en fin yta

Det finns olika sätt för bedragarna att försöka öka förtroendet för sig själva. Vissa använder externa webbsidor med kundomdömen för att skapa en positiv bild av företaget genom stora mängder med falska omdömen. Dessutom finns ofta kommentarer som ger en bild av att många gjort oerhört lönsamma investeringar och snabbt blivit rika.
Att uppge kända adresser är också populärt hos de som sysslar med investeringsbedrägerier. Till exempel i centrala Stockholm eller på någon känd gata i Londons finanskvarter.
Några går även så långt att de skapar sidor på nätet som påstås tillhöra en myndighet som ger företagen tillstånd. När bedragaren sedan hänvisar till att de har tillstånd kan man gå till denna påhittade myndighetssida och söka fram företaget. Ett sådant exempel är vår varning för Adler Aquisitions som kom ut i oktober. FI varnar för Adler Acquisitions och Financial Services Inspectorate 

Många bedragare utger sig komma från myndigheter

Under det sista kvartalet 2021 har många konsumenter råkat ut för bedragare som säger att de ringer eller mejlar från en myndighet. Ofta med budskapet att de utreder hur konsumenten kan få tillbaka pengar från tidigare investeringsbedrägerier. Vi har också exempel där bedragarna frågat om konsumenten vill vara med i en undersökning som gäller placeringar i kryptovaluta eller erbjudanden om en översyn av värdepappersportföljen.

I flera fall har bedragaren sagt att de jobbar på FI eller samarbetar med oss. I flera andra fall så har vår motsvarighet i något annat land använts. Syftet är normalt att en påstådd avgift ska betalas eller att den som blir kontaktad ska använda sitt bank-id så att bedragaren den vägen kan komma åt pengar.

Laddar sidan