Presentation av remisspromemoria för pensionsrisk i kreditinstitut

Finansinspektionen bjuder in till ett digitalt möte för att presentera en ny remisspromemoria: ”Pelare 2-metod för bedömning av kapitalbaspåslag för pensionsrisk i kreditinstitut”.

Texten är uppdaterad 2022-02-07 med ny tid för mötet. 

FI avser att använda en pelare 2-metod för att besluta särskilda kapitalbaskrav för pensionsrisk i översyns- och utvärderingsprocessen 2022. Vid det digitala mötet kommer FI att presentera de ställningstaganden som det särskilda kapitalbaskravet baseras på.

Remisspromemorian kommer publiceras på FI:s webbplats innan presentationen. 

Mötet sker digitalt (Skype) torsdag den 10 februari kl. 9.00. Det beräknas ta ca 1 timme med tid för frågor. En länk till mötet kommer att skickas till de personer som anmäler sig. Max två personer per företag eller organisation.

Tid: Torsdag 10 februari kl. 9.00
Plats: Digitalt via Skype

Laddar sidan