Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Tisdagen den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Stabilitetsrådet ska diskutera riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa. Syftet med mötet är att gemensamt utbyta erfarenheter utifrån dessa händelser.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Niklas Wykman, riksbankschef Erik Thedéen, generaldirektören för Finansinspektionen, Daniel Barr samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Efter mötet kommer finansmarknadsminister Niklas Wykman informera Finansutskottet om den aktuella situationen på de finansiella marknaderna.