FI-analys 12: Bolånetaket har dämpat hushållens skulder

De som omfattas av bolånetaket lånar mindre och köper billigare bostäder. Det visar utvärderingen av det svenska bolånetaket i FI-analys 12.

Denna FI-analys presenterar en utvärdering av det svenska bolånetaket. Utvärderingen tyder på att bolånetaket har ändrat hushållens beteenden. Hushåll med nya bolån lånar mindre än vad de skulle ha gjort om FI inte hade infört bolånetaket. Dessa hushåll köper dessutom billigare bostäder.

Effekten av bolånetaket är störst för hushåll utanför storstadsregionerna. Det är framför allt där som hushåll med höga belåningsgrader har lånat mindre och köpt billigare bostäder. Vidare verkar de yngsta och äldsta hushållen ha minskat sina skulder mest.

Samtidigt har unga hushåll köpt nästan lika dyra bostäder. Det kan vara ett tecken på att unga i större utsträckning än äldre använder annan finansiering än bara bolån för sitt bostadsköp.

Läs mer

Laddar sidan