FI-analys 14: Referensräntor i förändring

Referensräntor är centrala på de finansiella marknaderna eftersom de används i många finansiella kontrakt. Därför är det viktigt att de är rättvisande, transparenta och speglar den underliggande marknaden på ett korrekt sätt.

Efter finanskrisen 2008 och Liborskandalen 2012 har reglerna för referensräntor skärpts. Men trots skärpta regler finns det problem som gör att referensräntor kan manipuleras. För att komma till rätta med problemen har myndigheter i några länder och regioner tagit initiativ till att ersätta de existerande referensräntorna med nya, transaktionsbaserade räntor.

Sverige har ännu inte påbörjat någon övergång från den svenska referensräntan Stibor till en alternativ referensränta. Ramverket för Stibor tillåter panelbankerna att använda en viss grad av skönsmässiga bedömningar. Transaktionsvolymerna för in- och utlåning i kronor mellan banker är dessutom väldigt låga på längre löptider. En övergång från Stibor till en alternativ referensränta kan komma att ta flera år att genomföra trots att Sverige kan dra nytta av andra länders erfarenheter.

Laddar sidan