FI-analys 29: Varför får vissa konsumtionslånetagare betalningsproblem?

Unga låntagare och de med låg inkomst löper högre risk att få betalningsproblem när de tar konsumtionslån. Samtidigt minskar risken om långivarna gör ordentliga kreditprövningar. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI).

Våra analyser visar att unga låntagare har störst risk för att få betalningsproblem kort efter att de har tagit ett nytt konsumtionslån. På samma sätt har låntagare med låg inkomst större risk att få problem att betala tillbaka sina lån. Sannolikheten för betalningsproblem minskar om låntagaren har en hög inkomst eller överskott i en kvar-att-leva-på-beräkning (KALP).

Sannolikheten för problem ökar om låntagaren har stora räntebetalningar och amorteringar i relation till inkomsten (lånebetalningskvoten). Men lånebetalningskvoten bidrar mindre till att förklara betalningsproblem jämfört med faktorerna ålder, inkomst och KALP-resultat.

Om långivarna gör omfattande kreditprövningar, med underlag som visar konsumentens alla befintliga lån, minskar risken för betalningsproblem. Det gäller alla grupper av låntagare.

En ytterligare slutsats är att de som tar små lån oftare får tidiga betalningsproblem än de som tar stora lån. Detta beror troligen inte på lånestorleken i sig. Det speglar snarare att låntagare med små marginaler ofta tar små lån och att långivare mer sällan gör en omfattande kreditbedömning för små lån. När vi tar hänsyn till skillnader i låntagarens inkomst och långivarens kreditprövning finner vi att risken för betalningsproblem ökar med storleken på lånet.