Remissvar: Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation

FI tillstyrker utredningens förslag om ett införande av statliga identitetskort och e-legitimationer.

FI anser att det finns behov av att göra en översyn av ordningen för svenska identitetshandlingar. Med införandet av det föreslagna statliga identitetskortet och e-legitimationen samt en minskning av det totala antalet giltiga legitimationer kan antalet bedrägerier som begås med förfalskade handlingar minska.

FI konstaterar också att en statlig e-legitimation kan underlätta för de konsumenter som inte är kunder hos banker som utfärdar BankID.

Läs mer

Laddar sidan