Resultat

2024

FI granskar digitala passandebedömningar

FI ska genomföra en fördjupad analys för att kartlägga hur banker och värdepappersbolag gör sina digitala passandebedömningar. Granskningen är ett led i vårt arbete för att konsumenter ska erbjudas rätt finansiella produkter på finansmarknaden.

2023

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter.

Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya rapporteringsregler för finansiella konglomerat

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.