Resultat

2022

Ny eurokurs för försäkringsrapportering

FI har publicerat en ny växelkurs för euron för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Den nya eurokursen gäller från och med 31 december 2022.

Garantibelopp och eurokurs

Här har vi samlat de garantibelopp och eurokurser som försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag behöver ta hänsyn till i sin rapportering till FI.

Inrapportering av halvårsrapport för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar

Från och med 2022-12-31 ska inrapporteringen av halvårsrapporten för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar ske i Fidac i stället för i det system för periodisk inrapportering som nås genom en installerad applikation.

TRS 2-systemet stängt 23 november

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 23 november. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.

Information om inrapportering av kvartalsrapporter för värdepapper- och specialfonder

Från och med 2023-03-31 ska inrapporteringen av kvartalsrapporter för värdepappers- och specialfonder ske i Fidac i stället för i systemet för periodisk inrapportering som man i dag når genom en installerad applikation.

Riktlinjer för ersättningsrapportering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade tidigare i år riktlinjer för rapportering av ersättningar. Med start från och med referensdag 2022-12-31 är det tre olika riktlinjer som styr rapporteringen. Här är en kort sammanställning över vad respektive riktlinje innehåller.

Felaktigt utfärdade CON-070- och CON-160-fel kan förekomma i TRS 2-valideringen

Sedan cirka den 26 oktober har det uppstått några fall i transaktionsrapporteringen (TRS 2) där Buyer och Seller LEI har validerats felaktigt av TRS 2-systemet, vilket har resulterat i inkorrekt utfärdade felkoder av typerna CON-070 och CON-160. Felsökning pågår hos systemleverantören.

Riksgäldens föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Finansinspektionen tillstyrker Riksgäldskontorets förslag till ändring i deras föreskrifter om insättningsgaranti och resolution. (RGKFS 2016:2 & RGKFS 2015:2)

Testmiljön för TRS 2-systemet stängt för underhåll 9 november

TRS 2-systemets testmiljö kommer att vara avstängd för underhåll onsdagen den 9 november.

Förtydligande om nya beloppsangivelser för Standardrapporten och Ränteriskrapporten

I och med att vi flyttar rapporteringen av Standardrapporten (F811) och Ränteriskrapporten (F809) till vårt nya inrapporteringssystem Fidac möjliggör vi nu att rapportera i enheten kronor.

Laddar sidan